4 komentáře »

ROI (Return on Investment)

Zkratka ROI (Return on Investment) znamená Návratnost Investice. ROI vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech. Kromě aritmetické návratnosti investice existuje také logaritmická návratnost, která se používá pro výpočty ve vědeckých výzkumech. Pro potřeby marketingu je vhodnější aritmetická návratnost investice, kterou zde popíšu.

Jak vypočítat ROI

Pro výpočet návratnosti investice je potřeba jak počáteční investici, tak čistý zisk který přinesla, vyjádřit konkrétní peněžní částkou. ROI se vzhledem k počáteční investici počítá buď pro jednotlivé období nebo jako průměr z více období. Naučím tě základní výpočet pro jednotlivé období, který ve většině případů stačí:

ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]

Pro názornost uvedu jednoduchý příklad. Máme internetový obchod a za reklamní kampaň jsme utratili 1000 korun. Návštěvníci, kteří nakoupili díky kampani, nám přinesli čistý zisk 1500 korun. Návratnost investice do této konkrétní kampaně je tedy:

ROI = ((1500 – 1000) / 1000) * 100 = 50%

Aritmetické návratnosti investice se také říká výnos.

Často vidím, že lidé za „návratnost investice“ chybně označují přímo tu částku, která se díky investici vrátí. Pokud investuješ 1000,- a vrátí se ti 1000,- nejedná se ale o návratnost investice 100%. Všimni si, že v horní části zlomku je rozdíl mezi počáteční investicí a ziskem, který přinesla. (1000 – 1000) je nula a po vydělení vychází ROI 0%. Vrátilo se ti tolik, kolik jsi investoval. Nejsi ani v zisku ani ve ztrátě a návratnost investice je nulová.

Z principu výpočtu je zřejmé, že pokud je ROI záporná, jsi ve ztrátě. Nejhorší situace a zároveň minimální hodnota ROI je -100%, kdy se ti z původní investice nevrátí nic. Pokud je návratnost investice naopak kladná, vyjadřuje tvůj zisk.

Využití ROI

Jako online podnikatel využiješ ROI na každém kroku díky tomu, že investice na internetu lze většinou velmi přesně měřit. Použití ROI je kritické například u PPC inzerce. Uvidíš, které reklamní kampaně jsou úspěšné a pro které tak můžeš zvýšit rozpočet. V případě nedostatečného rozpočtu ti ROI ukáže, která kampaň má nejmenší návratnost a tu pozastavíš.

Kromě celkového přehledu výkonnosti kampaní využiješ ROI i pro rozhodování na úrovni sestav a klíčových slov. Pokud máš správně strukturované kampaně a měříš konverze, můžeš se rozhodovat, na která konkrétní klíčová slova reklamu dále zobrazovat a která se ti naopak nevyplatí.

Podrobnější informace o různých typech návratnosti investice a jejich výpočtu se dozvíš v článku Rate of return na Wikipedii, odkud jsem částečně čerpal.


Komentáře k článku

 1. 1) Jakub,

  Ahoj, výpočet ROI je dobře, ale máš zásadní chybu v názvosloví. ROI se spočítá buď jako čistý zisk/investice * 100 nebo jako (výnosy-počáteční investice)/investice *100

  Čili ROI = ((1500 – 1000) / 1000) * 100 = 50% tento příklad je dobře. Ale zadání vzorce bude ((výnos - investice) / investice) * 100

 2. 2) Janga,

  Jakub: přesně, teď jsem to chtěl napsat. Je dobře, že je čtenář pozorný, aby nevznikaly bludy.

 3. 3) Nelzu,

  Zdravím, super článeček, ale myslím, že většina lidí není schopna takové výpočty vůbec pochopit. Doteď sleduji, jak se babrají v rozdílu mezi přirážkou a marží ...

 4. 4) Jan,

  Obávám se, že zde prezentujete mylný vzorec.

  ROI = V/In * 100, přičemž V = P (příjmy)- In

  Výnos není příjem!

Napiš komentář


O autorovi

Podnikám a přitom ze všech možných úhlů studuji marketing, který mě fascinuje a baví. Direct response marketing, marketing informační, internetový, emailový, product launches.
Tady na blogu se s tebou chci podělit o informace a myšlenky, které ti pomohou ve tvém online podnikání. Těším se na diskuzi ať už pod články, nebo při osobním setkání. V komentářích si všichni tykáme.

RSS Přidej si mě do své čtečky
Twitter Sleduj můj profil na Twitteru

Volím Stranu svobodných občanů

logo Svobodní

Volím Stranu svobodných občanů, která bez kompromisů hájí naši ekonomickou a osobní svobodu a usiluje o nižší vliv státu na náš život.

"Chceme lidem vrátit svobodu volby v oblastech, v nichž jim jí stát vzal. Chceme výrazně omezit výdaje státu tak, aby lidem stát nemusel brát téměř polovinu peněz, které vydělají. Lidé by měli mít svobodu v rozhodování, jak se svými penězi naloží, nikoliv politici. Lidé by také měli mít svobodu v tom, jaké hodnoty chtějí ctít a vyznávat."

Více na www.svobodni.cz.

Nové články

Kategorie

Emailový marketing

Pro správu kontaktů na zákazníky a rozesílání emailů doporučuji službu SmartEmailing. Nabízí pokročilé funkce pro budování databáze, segmentaci, automatické rozesílání sekvencí, podrobné statistiky a mnoho dalšího:

Přehled funkcí SmartEmailingu

Užitečné zdroje informací

Zahraniční zdroje informací